Team

Mukesh Shah

Mukesh Shah

Managing Director

Mayur Bhagat

Mayur Bhagat

Senior Vice President - Core Products

Abhishek Bhansali

Abhishek Bhansali

Vice President - Projects

T.R. Sundar

T.R. Sundar

Vice President - Production

Girish C.L

Girish C.L

CFO

Anurag Buch

Anurag Buch

Executive Consultant

Nupur Shah

Nupur Shah

Director - Business Development/h2>